Έναρξη νέων Τμημάτων Επιπέδου Proficiency ( C2 )

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Έναρξη νέων τμημάτων επιπέδου Proficiency ( C2 ), 03 / 03 /20. Στόχος αυτής της σειράς μαθημάτων είναι η συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις Δεκεμβρίου του 2020. Ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δυνατότητα αναπλήρωσης μαθημάτων σε περίπτωση απουσίας του σπουδαστή. Ενισχυτική διδασκαλία για όλους όσους το επιθυμούν. Εργαστήρι γλώσσας για επιπλέον εξάσκηση.