Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Το σχολείο μας προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε μικρές κλειστές ομάδες (2-3 ατόμων) ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όσων αισθάνονται ότι δεν μπορούν να μάθουν ή να εκφραστούν όπως θα ήθελαν όταν συμμετέχουν σε πολυμελείς τάξεις.