Καινοτόμο πρόγραμμα "Speak English"

Καινοτόμο πρόγραμμα "Speak English"

Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι κατάλληλη για όσους δεν ενδιαφέρονται να πάρουν κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αλλά θέλουν να μπορούν να επικοινωνούν με ευχέρεια στ αγγλικά όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, όταν χρειάζεται να εξυπηρετήσουν κάποιον αγγλόφωνο πελάτη στη δουλειά τους ή να καλύψουν οποιαδήποτε άλλη ανάγκη στην καθημερινότητά τους.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προάγει τον προφορικό λόγο, ενώ ταυτόχρονα εξασκεί την ακουστική ικανότητα του σπουδαστή. Ο σπουδαστής μαθαίνει να μιλάει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα μέσω ενός ευχάριστου, δημιουργικού concept, χωρίς μελέτη στο σπίτι. Το πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για αρχάριους.