Μαθήματα TOEIC

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη νέων τμημάτων TOEIC Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου. Διάρκεια μαθημάτων 40 ώρες. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας TOEIC αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και είναι  ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος απόκτησης των τυπικών προσόντων για συμμετοχή στις διάφορες προκυρήξεις. Ημερομηνίες εξετάσεων  στο Βόλο το 2020: 

26 Ιανουαρίου 2020  -  23 Φεβρουαρίου 2020  -  22 Μαρτίου 2020  -  26 Απριλίου 2020  -  21 Ιουνίου 2020  -  18 Οκτωβρίου 2020  -  20 Δεκεμβρίου 2020