Νέα Τμήματα Αρχαρίων

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη νέων τμημάτων αρχαρίων Τρίτη 21 Ιανουαρίου. Διάρκεια σειράς μαθημάτων 8 μήνες.