Μαθήματα Προετοιμασίας για IELTS

Μαθήματα Προετοιμασίας για IELTS

Το IELTS είναι πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας με διάρκεια 2 χρόνων. Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται για μεταπτυχιακές σπουδές (Academic Module) ή μετοίκηση σε αγγλόφωνες χώρες  (General Module), οπότε ο σπουδαστής επιλέγει το κατάλληλο γι αυτόν τεστ, ανάλογα με το λόγο για τον οποίο χρειάζεται την πιστοποίηση. Η κλίμακα βαθμολόγησης του IELTS έχει άριστα το 9. Κάθε section (Listening, Reading, Writing & Speaking) βαθμολογείται ξεχωριστά από το 1 έως το 9 και ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των 4 sections. Το test IELTS διαρκεί συνολικά 2 ώρες και 45 λεπτά. Το αποτέλεσμα σας μπορείτε να το μάθετε σε 13 ημέρες μέσω internet. Στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε το επίσημο αποτέλεσμα σας, καθώς και να ζητήσετε να σταλεί και στα ιδρύματα ή εταιρίες που επιθυμείτε. Το ANGLO-HELLENIC προσφέρει εντατικά μαθήματα προετοιμασίας για το IELTS. Η διάρκεια μαθημάτων εξαρτάται από το επίπεδο από το οποίο ξεκινάει ο σπουδαστής. Για σπουδαστές που έχουν ήδη πιστοποίηση επιπέδου C2, η διάρκεια είναι 2 μήνες. Η ύλη είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε ο σπουδαστής να πετύχει το υψηλότερο δυνατό σκορ στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Επιπλέον μέσω των tests προσομοίωσης (ανάλογων σε δυσκολία με αυτό της τελικής εξέτασης) ο σπουδαστής μαθαίνει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του και εξοικειώνεται με τη διαδικασία των εξετάσεων. Τα μαθήματα γίνονται είτε δια ζώσης (με φυσική παρουσία του σπουδαστή στην τάξη), είτε online - σε πραγματικό χρόνο (ψηφιακή τάξη, μέσω ειδικής, εύκολης στη χρήση πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης τόσο με τον καθηγητή του όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του).