Μαθήματα Αγγλικών για τα Επίπεδα Α1, Α2, Β1

Μαθήματα Αγγλικών για τα Επίπεδα Α1, Α2, Β1

Τα επίπεδα αυτά είναι κατάλληλα για όσους έχουν ξανακάνει μαθήματα αγγλικών στο παρελθόν, αισθάνονται ότι μπορούν να καταλάβουν αρκετά πράγματα όταν διαβάζουν ή ακόμα και όταν ακούν κάποιον να μιλάει αγγλικά, αλλά όταν πρόκειται να γράψουν  ή ακόμα περισσότερο να μιλήσουν, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Μέσω προσεκτικής εξέτασης οι σπουδαστές κατατάσσονται στο σωστό επίπεδο (Α1, Α2 ή Β1), ανάλογα με τις γνώσεις που ήδη έχουν. Τα προγράμματα αυτά είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των σπουδαστών (Κατανόηση κειμένου, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Ακουστική κατανόηση, Προφορικά, Έκθεση). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάσκηση του προφορικού λόγου. Με ειδικά δομημένες δραστηριότητες οι σπουδαστές μας ενθαρρύνονται να μιλήσουν απ' την πρώτη μέρα, και να εφαρμόσουν στην πράξη όλα όσα μαθαίνουν στη θεωρία. Τα ταχύρρυθμα προγράμματα οδηγούν τον σπουδαστή στις εξετάσεις επιπέδου Β2, μετά από 12 μήνες, ξεκινώντας από το επίπεδο Α1. Στις κανονικές τάξεις οι σπουδαστές τελειώνουν το κάθε επίπεδο μέσα σε 8 μήνες, ενώ στα ταχύρρυθμα τμήματα ο χρόνος αυτός μειώνεται κατά το ήμισυ. Τα ωράρια μας είναι ευέλικτα (πρωινό 9- 12, μεσημεριανό 12 -3, απογευματινό 3-6 και βραδυνό 6-9) έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των σπουδαστών μας. Τα μαθήματα γίνονται είτε δια ζώσης (με φυσική παρουσία του σπουδαστή στην τάξη), είτε online - σε πραγματικό χρόνο (ψηφιακή τάξη, μέσω ειδικής, εύκολης στη χρήση πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης τόσο με τον καθηγητή του όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του). Με τα online μαθήματα οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματά τους από την άνεση του σπιτιού  ή του γραφείου τους, χωρίς να σπαταλούν χρόνο σε μετακινήσεις.