Τάξεις Επιπέδου C2 (Proficiency)

Τάξεις Επιπέδου C2 (Proficiency)

Μεθοδική προετοιμασία για όλα τα πιστοποιητικά επιπέδου C2 (Proficiency), για εξασφαλισμένη επιτυχία. Λειτουργούν ταχύρρυθμα τμήματα με διάρκεια μαθημάτων 8 μήνες, αλλά και κανονικά με διάρκεια μαθημάτων 13 μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο είναι η κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Β2 (Lower), ακόμη κι αν αυτό δεν είναι πρόσφατο. Η ύλη είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να θυμηθούν την ύλη που είχαν διδαχτεί στο επίπεδο Β2 και σταδιακά να τους εντάξει στο επίπεδο Proficiency και να τους εξειδικεύσει στην εξέταση της επιλογής τους. Οι σπουδαστές χτίζουν παράλληλα όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να χειρίζονται τη γλώσσα με άνεση, ενώ μέσω των tests προσομοίωσης εξασκούνται στη διαχείριση του χρόνου και εξοικειώνονται με τη διαδικασία των εξετάσεων.  Όλα τα τμήματα είναι ολιγομελή (μέγιστος αριθμός ατόμων 8). Τα ωράρια μας είναι ευέλικτα (πρωινό 9- 12, μεσημεριανό 12 -3, απογευματινό 3-6 και βραδυνό 6-9) έτσι ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των σπουδαστών μας. Τα μαθήματα γίνονται είτε δια ζώσης (με φυσική παρουσία του σπουδαστή στην τάξη), είτε online - σε πραγματικό χρόνο (ψηφιακή τάξη, μέσω ειδικής, εύκολης στη χρήση πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης τόσο με τον καθηγητή του όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του). Οι σπουδαστές μας δεν χάνουν κανένα μάθημα, αφού σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν να αναπληρώσουν την ύλη τους παρακολουθώντας ολόκληρο το μάθημα ως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.